ZAKRES USŁUGKancelaria Radcy Prawnego Jakub Kulczyński specjalizacje się m.in.:

1

Prawo rodzinne i opiekuńcze

» rozwody,
» alimenty,
» władza rodzicielska,
» kontakty z dzieckiem,
» sprawy o podział majątku wspólnego,
» obrona nieletnich.

2

Prawo gospodarcze

» stała i doraźna obsługa prawna firm w pełnym zakresie,
» reprezentacja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

3

Prawo cywilne

» prawo zobowiązań,
» spadki,
» sprawy o zapłatę,
» prawo rzeczowe,
» windykacja należności.

4

Kredyty frankowe

Reprezentacja kredytobiorców w sporach z bankami w sprawach dotyczących tzw. umów o kredyty frankowe.

5

Prawo nieruchomości

» spory z deweloperami,
» sprawy budowlane.

6

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

» odszkodowania,
» zadośćuczynienia,
» szkody komunikacyjne.

7

Praktyka karna

Reprezentacja w pełnym zakresie jako obrońca oraz pełnomocnika każdym etapie postępowania.
8

Prawo pracy

» przygotowywanie dokumentacji,
» pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
» sprawy o zapłatę,
» odszkodowania,
» zadośćuczynienia.

9

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

10

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

11

Mediacje

Mediacje w sprawach:
» cywilnych,
» rodzinnych,
» gospodarczych,
» pracowniczych.Adres:
ul. Malczewskiego 120 C,
80-112 Gdańsk